Skip navigation

Не е известно, че в следствие претопяването на метала от автомобили могат да се направят нови метални стоки. Тези изделия могат да се използват лесно, като създадените от рециклирани метални продукти също по късно са годни за рециклиране. Желязото е елемент, който може да се преработва и в същото време да запазва свойствата си. Именно така е възможно преработването му множество пъти. Всички знаем фразата че, „боклукът за един човек е съкровище за друг“. Това е неоспоримо, тъй като с ликвидирането на една неработеща кола, помагаме както на обществото, така и на джоба ни. Трябва да знае, че съществуват специализирани места за предаването на остарялото возило – „фирма за метални отпадъци“. Днес броят на фирмите за скрап в София нарастват много: (например вижте този уеб сайт). Количествата скрап напоследък се повишава и наброява десетки хиляди тонове, а това е добре, защото е в услуга на природата ни. Ако разполагате с безполезна кола, потърсете услугите на центровете за купуване на автомобили за преработване в град София или друго населено място. От съществено значение е всеки собственик на автомобил да помни, че ако притежаваме кола която, не е на пътя, не е сигурна за управление, не ни е нужна и бихме желали да изхвърлим, то задължително трябва да се отървем от нея по законен път. Отпадъчното депо е онова място, където се окомплектоват и рециклират неработещите возила. Задължително трябва да разполагаме с документите на превозното средство, защото ако нямате скрап завода за преработване на метали няма да приеме возилото за рециклиране. Този метод е с цел защита от измамници, опитващи се да си присвоят без позволение взети автомобили. Даване на колата за рециклиране е и превъзходна възможност да се стимулира бизнесът в страната. Задължително е да искате да ви заплатят, за това че сте предали за скрап колата си. Въпреки това често хората просто се радват и само от факта, че има заинтересован, който да натовари и занесе за рециклиране автомобила без пари. Днес съществуват известен брой центрове за обработване автомобили за скрап. Напоследък има покачване размера на търсене за събиране на возила за скрап. Нараства броят на колите, които се рециклират всяка година в ЕС и в България. Насоки на ЕС, касаещи рециклирането на автомобили за напред регламентират, че над 74% от автомобила трябва да се ползва повторно или да се рециклира. За пример, както е известно, ЕС вече наложи доста строги ограничения, касаещи броя на отпадъците, съхраняващи се в бунищата, както и строг и безотказен контрол с оглед следват ли се коректно правилата за ликвидиране на недействащите превозни средства в скрап.
коли за скрап