Skip navigation

Много хора ще ви посъветват да се запасите с търпение и дори да смените автомобила, когато се наложи по-сериозен ремонт.

Вероятно това се дължи на факта, че повечето сервизи предлагат ремонти със съмнително качество, но това няма да ви се случи, ако заложите на професионален център с вискокачествено оборудване и специализирана дейност. Sofia-diesel-center са специализиран център за цялостна работа по дизелови помпи, ГНП и техните компоненти. Сервизът работи с Bosch, Denso, Delphi и Siemens като благодарение на съвременното си оборудване се е превърнал и в малък завод за рециклиране на излезли от употреба помпи и дюзи. Така дизел центърът в София се вписва в международната тенденция за опазване на околната среда, подета още с започване производството на биодизел.
Защо да ремонтираме ГНП?
Що се отнася до перспективите, които дава дизеловият двигател, те до голяма степен зависи до работата на ГНП като основен двигателен компонент. Имайки предвид важността на ГНП, от София Дизел Центъра са се насочили към по-тясно специализиране дейността им до ремонт, продажба и оптимизиране на работата на дизеловата горивно нагнетателна помпа. С навлизането на обновената ГНП подаването на гориво към цилиндрите става с висока чистота и ефективност, което създава по-висока производителност, ниски нива на шум, нисък разход на гориво и вредни емисии.
Последните иновации при разработката на компонентите на дизеловия двигател е Common Rail системата или т.нар. „обща релса“, при която е модулно проектирана. При нея инжекторите и създателят на налягане работят независимо един от друг. Налягането се образува и компресира в ГНП, като преминава по тръба с високо налягане и става акумулатор за всички инжектори. Както забелязвате отново на ГНП е отредено основното място, независимо колко нов модел е автомобила. Така че поддръжката в изправно състояние на този компонент, гарантира безпроблемна работа на двигателя. Ето защо е от изключително голямо значение да използвате максимума, който ви предлага ГНП, благодарение на професионалната и висококачествена работа на Дизел център София.