Skip navigation

Дистрибуцията може да се разглежда от две различни страни.

Едната е тази, от която я виждат потребителите, а другата се отнася за фирмите, които с помощта на добро дистрибутиране на стоки се позиционират успешно на пазара. В тази връзка полезно е да знаете откъде бихте могли да получите повече знания, а и да придобиете непритежавани досега умения в областта на дистрибуцията.

За целта, в рамките на няколко модула от бизнес обучението тренировъчна школа дистрибуция, бихте могли да придобиете нови компетенции, които да влязат в употреба на работното ви място. Откъде да се запишете обаче за него и какво точно ви очаква във всеки един модул – ще ви разкажем в следващите изречения.

Как да подобрите качеството си на обслужване чрез Тренировъчна Школа дистрибуция?

Фирмата Съплай Чейн ЕООД предоставя на своите клиенти, в продължение на няколко години, успешни бизнес консултации и различни обучения, свързани с управлението. Именно чрез сайта им на supplychain.bg бихте могли и да се запишете за тази тренировъчна школа дистрибуция. Трите различни модула, част от нея представляват занятия, под формата на лекции, които ви снабдяват с различни знания в областта. Например в първия модул ще научите какво трябва да бъде качественото обслужване, как да подобрите обслужването си, как да увеличите продажбите в магазина и т.н. Както със сигурност ще забележите при посещението си на supplychain.bg – тези компетенции засягат продавач консултантите. Именно в това е същността на всеки един от модулите. В зависимост това кой модул ще изберете можете да придобиете различни компетенции, характерни за съответното йерархична позиция. Преминавайки през трите модула вие ще имате цялостна представа за това как функционира звеното дистрибуция, по какъв начин е обвързано с логистиката и със сигурност наученото ще се отрази и в качеството на вашата работа.
Не пропускайте да посетите още сега supplychain.bg, за да научите повече подробности относно организираната от фирмата тренировъчна школа дистрибуция и с какво може да ви бъдат полезни включените модули, в нея.